Vi støtter Sports Team Slagelse:

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

ØNSKER DU AT BLIVE ERHVERVSSPONSOR

Sports Team Slagelse arbejder målrettet på at støtte eliteidrætten i Slagelse Kommune med henblik på at opnå et højt nationalt og internationalt niveau.
Støtten skal gavne eliteidrætten og tiltrække talenter, men også profilere Slagelse Kommune som en god kommune, hvor der er gode muligheder for alle.


Dine muligheder som erhvervssponsor.
Virksomheder får gennem et erhvervssponsorat mulighed for at profilere sig som ambassadør for eliteidrætten i Slagelse Kommune.
Som erhvervssponsor får man en bred vifte af eksponering og profilering i Slagelse Kommune inklusive alle store idrætsarrangementer, hvor de af Sports Team Slagelse støttede eliteidrætsudøvere og deres klubber deltager.

Med henblik på at Sports Team Slagelse kan markedsføre erhvervssponsorerne bedst muligt, er det besluttet kun at have i alt 12 erhvervssponsorer.

Et Erhvervssponsorat kan erhverves for minimum 50.000 kr. årligt og kan tegnes for flere år ad gangen.

En erhvervssponsor kan ikke øremærke sit sponsorat.

Det tilbyder vi erhvervssponsorerne:

 • Ret til at benytte Sports Team Slagelses logo i firmaets markedsføring.
 • Ret til at bruge sponserede idrætsudøvere i firmaets interne og eksterne markedsføring efter aftale med Sports Team Slagelse og idrætsudøverne
 • Mulighed for brug af støttede eliteidrætsudøvere ved firmaarrangementer
 • Fast plads med firmalogo i fællesannoncer indrykket og betalt af Sports Team Slagelse i dagspressen. Sports Team Slagelse forpligtiger sig til minimum at indrykke 2 årlige helsides annoncer i den lokale presse.
 • Stort firmalogo på Sports Team Slagelses sponsorvægge.
 • Gratis deltagelse i årlige sponsorarrangementer og events arrangeret af Sports Team Slagelse.
 • Gratis firmaannonce i støttede klubber og foreningers blade.
 • Gratis link på støttede klubber og foreningers hjemmeside.
 • Bandereklamer (leveres af sponsor) ved støttede klubbers/foreningers arrangementer, hvor eliteidrætsudøvere medvirker. Tilpasses det enkelte arrangement efter nærmere aftale.
 • VIP-medlemskab af støttede klubber, som giver gratis adgang for 2 personer pr. arrangement i disse.
 • Tilladelse til udsendelse eller uddeling af reklamemateriale i de støttede klubber.


Kontakt:
Vækker de mange muligheder som erhvervssponsor din interesse, kontakt venligst

Jørn C. Nielsen på 22 80 09 50 eller jorn.c@live.dk

Øvrige oplysninger kan også fås ved henvendelse til Sports Team Slagelses sekretariat,

Christian Abilgaard på 58 57 46 47 eller chrab@slagelse.dk

Jeanette Egesø på 58 57 47 45 eller jeege@slagelse.dk

Download Sponsorbrochure: