Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen forløb fredeligt under ledelse af drigent, advokat Helge Poulsen.

Formand Jørn C. Nielsen glædede sig over de flotte resultater der allerede i 2015 var opnået i de lokale idrætsforeninger.

Derudover så idrætten frem til arbejdet med idrætspolitikken sådan at foreningslivet får de mest optimale vilkår.

I bestyrelsen var der nyvalg til

formand Lars Rasmussen, Slagelse Gymnastikforening (eliteklubbernes repræsentant)

Kaassere fremviste et regnskabet med et overskud på 29.000 kr.