Sportsteam Slagelse – Generalforsamling 30. marts 2011.

Beretning

Konceptet er lige så enkelt, som det synes genialt. Dette udsagn er overskriften i de helsides sponsor imageannoncer, som Sportsteam Slagelse har indrykket aviserne i 2010.

Og hertil vil jeg gentage det, jeg gav udtryk for også i sidste års beretning, nemlig at konceptet er unikt fordi, der er tale om et godt samarbejde mellem Slagelse Kommune, Idrætsklubberne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Unikt fordi de involverede parter alle forhåbentlig kan se både egne og eliteidrættens fordele. Og unikt fordi, der er tale om betydelige midler.

Vi er nu oppe på 20 klubber, der er tilknyttet Sportsteam Slagelse. Forskellige klubber med forskellige forudsætninger, men alle med den samme professionelle indstilling til, at elitedimensionen i mange tilfælde er ensbetydende med attraktivitet og dermed også en katalysator for breddeidrætten.

Vi bilder os ikke ind, at midlerne fra Sportsteam Slagelse er altafgørende for de enkelte klubbers succes, men jeg tror dog på, at midlerne i langt de fleste tilfælde gør en forskel, og at pengene har været med til, at mange klubber og enkeltpersoner har opnået flotte resultater både nationalt og internationalt.

I Sportsteam Slagelse går vi efter resultater. Vi elsker medaljer, og vi elsker positiv omtale af idrætsudøverne og dermed profilering. Vi skal bidrage til Slagelse Kommunes idrætsprofil, hvor det skal være attraktivt for eliteudøvere, at være en del af en eliteklub i Slagelse Kommune.

Både klubberne og de enkelte idrætsudøvere er gode ambassadører. Derfor spiller eliteidræt en vigtig rolle. Hvad angår udviklingen af eliteidrætsudøvere, skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen lægger stor vægt på den talentudvikling, der foregår i de enkelte klubber.

Hvert år uddeler Sporteam Slagelse mellem 500.000 og 700.000 kr. til klubber og idrætsudøvere i Slagelse Kommune. I 2010 er der uddelt i alt 579.000 til 7 klubber. 3 klubber fra Korsør, 3 fra Slagelse og 1 fra Skælskør.

Regnskabet for 2010 er tilfredsstillende, idet vi med et overskud på 173.000 kr. atter har fået skabt en positiv egenkapital på 126.000 kr.

Ved sidste års generalforsamling  fortalte Ivan Strandgaard  om Slagelse FH´s fremtidsplaner efter Anja epoken. Titlen på indlægget var ”Slagelse FH på vej mod nye tider.” Jeg kan ikke huske, hvornår de nye tider ifølge Ivan Strandgaard skulle indfinde sig, men én ting er sikkert - at det allerede er nu er en fantastisk historie, som vi kun kan ønske Slagelse FH tillykke med.

Ved efterårets uddeling var det sportsøkonom og professor Troels Troelsen, der med et inspirerende indlæg gjorde os klogere på de mange udfordringer, som klubberne står over for i forbindelse med udvikling af elite og elitetalenter.

Jeg vil på Sportsteam Slagelses og jeg tror også på klubbernes vegne, rette en stor tak til vore sponsorer. Det er og bliver sponsorerne, der overhovedet gør dette projekt muligt. Selvom det ikke er de mest gunstige tider, er det stor set lykkedes at fastholde antallet af sponsorer. I år har Sydbank og HS Rådgivning efter mange års støtte valgt at stoppe. Jeg vil gerne sige tak for den store opbakning Sportsteam Slagelse altid har fået fra de to nævnte firmaer.

Ny sponsor er Rema 1000 og flere er på bedding, så vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. Jeg vil gerne sige tak til sponsorudvalget for et godt stykke arbejde. Sponsorpleje har høj prioritet for Sportsteam Slagelse, og vi prøver gennem annoncering, sponsorevents og de fordele som de enkelte klubber skal tilbyde at skabe både synlighed og merværdi for den enkelte sponsor.

Vedrørende synlighed har vi ind rykket helsides imageannoncer, og vi har i 2010 afholdt to sponsorevents. Dels i forbindelse med DM i badminton, der blev afholdt her i Slagelse og dels ved et arrangement på Slots Bjergby banen, hvor Midtsjællands Sports Motorklub arrangerede en fantastisk dag for både sponsorer og klubber med masser af fysiske aktiviteter, herunder muligheden for at prøve MotoCross disciplinen. Tak til klubben for en fin dag.

Samlet vinder af dagens konkurrencer blev Slagelse Auto Sport, hvilket giver ret til at arrangere det kommende års event. Derfor kan vi hermed inviterer sponsorer, klubber og bestyrelse til en fantastisk dag på Antvorskov Kaserne, hvor blindkørsel, manøvrekørsel, hastighedskørsel og rallykørsel vil være en del af programmet. Lørdag den 14. maj går det løs kl. 09.00.

Vi har over for klubberne præciseret en række retningslinjer, der er gældende både for at kunne opnå støtte og for den rapportering, som de respektive klubber er forpligtiget til at foretage i forbindelse med støtten. Samtidig har vi indført besøg hos de enkelte klubber, således vi får en god dialog om målsætning og resultater i relation til de enkelte ansøgninger. Jeg vil gerne sige tak for den modtagelse vores kontaktudvalg har fået i klubberne. Møder, hvor vi får et godt indblik i de enkelte klubber og masser af input, som vi også kan anvende fremadrettet. Vi vil se på, hvorvidt der er mulighed for også at gennemfører individuelle besøg hos de klubber, der ikke modtager støtte i det pågældende år. I øvrigt har klubberne mulighed for at mødes med Sportsteam Slagelse ved de to årlige prisoverrækkelser.

Sportsteam Slagelse ser frem til et godt sports år i 2011, og til et fortsat godt samarbejde med klubberne. Vi håber, at vi i fællesskab kan være med til at styrke eliteidrætten endnu mere. Eliteidræt er og bliver et vigtigt element i profileringen af en by eller kommune, og dermed også vigtig, når man skal italesætte begrebet attraktivitet.

God vind til alle i 2011 – I har så meget at byde på.

Afslutningsvis vil jeg endnu engang sige tak til vore sponsorer og klubberne for et godt samarbejde.

Tak til Kultur og Fritidsforvaltningen, nærmere bestemt Per Andersen, for et godt samarbejde.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og jeres store engagement.

Tak til pressen for en altid god dækning af Sportsteam Slagelses aktivitet.

Alle ønskes held og lykke i 2011.
Poul Møller
29.03.2011