Om Sports Team Slagelse

Sports Team Slagelse blev stiftet den 24. november 2005 på foranledning af den daværende Slagelse Kommune.

Organisationens bestyrelse består af følgende:

  • Borgmesteren i Slagelse Kommune.
  • 2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.
  • 3 medlemmer udpeget af Slagelse Erhvervsråd blandt Erhvervsrådets
    medlemmer eller blandt erhvervssponsorerne i Sports Team Slagelse.
  • 1 repræsentant udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR).
  • 1 repræsentant udpeget af medlemsklubberne.
  • 1 repræsentant udpeget af uddannelsesinstitutionerne i Slagelse Kommune.

Center for Kultur- og Fritid udpeger en tilforordnet og fungerer som sekretariat for organisationen.

Alle poster i organisationen er ulønnede.

Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned, juli måned dog undtaget

Sekretariat:
Sports Team Slagelses sekretariat er placeret i Center for Kultur og Fritid, Rådhuspladsen 7, 1 i Slagelse.
Tilknyttet som sekretær er idrætskonsulent, fritidsafdelingen

Puk Kirkeskov Hvistendal

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
Gørtlergade 4
4200 Slagelse
Dir. tlf: 58 57 44 04