Formål og økonomi:

Organisationens formål er blandt andet at medvirke til at give såvel Slagelse Kommune som erhvervssponsorerne en idrætsprofil, som gennem støtte til eliteidrætten kan give positiv omtale og profilering.

Sports Team Slagelse arbejder sammen med Slagelse Kommune for at tilvejebringe det nødvendige økonomiske grundlag for at støtte eliteidrætten og dermed gøre kommunen attraktiv for eliteidrætsudøvere.

De økonomiske midler søges tilvejebragt gennem tegning af:

  • 12 Erhvervssponsorater på minimum 50.000 kr. årligt.
  • Et ubegrænset antal private sponsorater på minimum 1.000 kr. årligt.
  • Medlemskontingenter som udgør 1000 kr. årligt.

Endvidere bidrager Slagelse Kommune årligt med 500.000 kr. igennem afsættelse af en pulje målrettet til eliteidrætten.

Sports Team Slagelse arbejder målrettet på at alle erhvervssponsorer bliver synlige gennem den markedsføring som organisationen til stadighed arbejderne med ? såvel eksternt i medierne som internt indenfor idrætslivet i hele Slagelse kommune.

Der kan derfor maximalt tegnes 12 Erhvervssponsorater.

Alle midler anvendes til at støtte eliteidrætten i hele Slagelse Kommune. Undtaget er nogle få midler som anvendes til sponsorevents og markedsføring af organisationen.