Bestyrelsen

Formand:

Direktør Jørn C. Nielsen,
jorn.c@live.dk 
Udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR)

Mobil: 22 800 950

Næstformand:

Rektor Niels-Erik Hybholt,  
nehy@selandia-ceu.dk
Indstillet af uddannelsesinstitutionerne og valgt på generalforsamlingen

Kasserer:

Økonomidirektør Henrik Jørgensen, 
hj7@stofanet.dk
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER) 

Byrådsmedlem Troels Christensen,
troech@slagelse.dk
Udpeget af Slagelse Byråd

Tømrermester Niels Lien, 
nl@nielslien.dk
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER) 

Direktør Christian Berg,
cb@gbas.dk
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER) 

Øvrige medlemmer:

Borgmester Stén Knuth

Lis Tribler,
Udpeget af Byrådet

IT Manager Lars Rasmussen,  
Valgt af eliteklubberne