Generalforsamling og støtteoverrækkelse – 27. januar 2021

Torsdag, den 27. januar 2021 kl. 19.00 afholdes generalforsamling og derefter  støtteoverrækkelse hos SK Forsyning, Nordvej, Slagelse:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

P.b.v.

Jørn C. Nielsen

/28. december 2020