Sports Team Slagelse

Sports Team Slagelse blev stiftet den 24. november 2005 på foranledning af Slagelse Idræts Råd, Slagelse Erhvervs Råd og Slagelse Kommune.

Organisationens bestyrelse består af:

  • Borgmesteren i Slagelse Kommune.
  • 2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.
  • 3 medlemmer udpeget af Slagelse Erhvervsråd blandt Erhvervsrådets
  • Medlemmer eller blandt erhvervssponsorerne i Sports Team Slagelse.
  • 1 repræsentant udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR).
  • 1 repræsentant udpeget af elitemedlemsklubberne.
  • 1 repræsentant udpeget af uddannelsesinstitutionerne i Slagelse Kommune.

Bestyrelsen kan beslutte hvorvidt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan udpege en tilforordnet og/eller sekretær som kan fungere som sekretariat for organisationen. Alle poster i organisationen er ulønnede. Der afholdes typisk 6 årlige bestyrelsesmøder.

Sekretariat
Sports Team Slagelses sekretariat er placeret i Center for Kultur og Fritid, Gørtlergade 4 i Slagelse. Tilknyttet som sekretær:

Oliver Rechnagel Carlson
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
Gørtlergade 4, 4200 Slagelse
Telefon: 58 57 36 00