Om STS 2020-04-20T17:25:38+02:00

Sports Team Slagelse

Sports Team Slagelse blev stiftet den 24. november 2005 på
foranledning af Slagelse Idræts Råd, Slagelse Erhvervs Råd og Slagelse Kommune.

Organisationens bestyrelse består af:

Borgmesteren i Slagelse Kommune.
2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.
3 medlemmer udpeget af Slagelse Erhvervsråd blandt Erhvervsrådets
Medlemmer eller blandt erhvervssponsorerne i Sports Team Slagelse.
1 repræsentant udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR).
1 repræsentant udpeget af elitemedlemsklubberne.
1 repræsentant udpeget af uddannelsesinstitutionerne i Slagelse Kommune.

Bestyrelsen kan beslutte hvorvidt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan udpege en tilforordnet og/eller sekretær som kan fungere som sekretariat for organisationen. Alle poster i organisationen er ulønnede. Der afholdes typisk 6 årlige bestyrelsesmøder.

Sekretariat
Sports Team Slagelses sekretariat er placeret i Center for Kultur og Fritid, Gørtlergade 4 i Slagelse. Tilknyttet som sekretær:

Oliver Rechnagel Carlson
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
Gørtlergade 4, 4200 Slagelse
Telefon: 58 57 36 00