Bestyrelse

Formand

Formand Jørn C. Nielsen
jorn.c@live.dk
Udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR)

Næstformand

Administrationschef Henrik Jørgensen
hj7@stofanet.dk
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Kasserer

Direktør Lars Rasmussen
Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Borgmester

Knud Vincents

Stén Knuth

Udpeget af Byrådet

Britta Huntley

Udpeget af Byrådet

Tømrermester Niels Lien

nl@nielslien.dk 
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Rektor Lotte Büchert

lott3557@slagelse-gym.dk
Indstillet af uddannelsesinstitutionerne

Formand Lars Rasmussen

(Slagelse Gymnastikforening)
Valgt af eliteklubberne