Bestyrelsen 2021-03-31T15:46:29+01:00

Bestyrelse

Formand:

Formand Jørn C. Nielsen
jorn.c@live.dk
Udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR)

Næstformand:

Rektor Niels-Erik Hybholt
nehy@zbc.dk
Indstillet af uddannelsesinstitutionerne

Kasserer:

Økonomi- og administrationschef Henrik Jørgensen
hj7@stofanet.dk
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Borgmester
John Dyrby Paulsen

Jørgen Andersen
Udpeget af Byrådet

Knud Vincents
Udpeget af Byrådet

Tømrermester Niels Lien

nl@nielslien.dk 
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Direktør Lars Rasmussen

lars@espenhein.dk
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Formand Lars Rasmussen

(Slagelse Gymnastikforening)
Valgt af eliteklubberne