Bestyrelsen 2023-08-10T14:18:20+02:00

Bestyrelse

Formand:

Formand Jørn C. Nielsen
jorn.c@live.dk
Udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR)

Næstformand:

Økonomi- og administrationschef Henrik Jørgensen
hj7@stofanet.dk
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Kasserer:

Direktør Lars Rasmussen

Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Borgmester
Knud Vincents

Stén Knuth
Udpeget af Byrådet

Britta Huntley
Udpeget af Byrådet

Tømrermester Niels Lien

nl@nielslien.dk 
Udpeget af Slagelse Erhvervsråd (SLER)

Rektor Lotte Büchert

lott3557@slagelse-gym.dk
Indstillet af uddannelsesinstitutionerne

Formand Lars Rasmussen

(Slagelse Gymnastikforening)
Valgt af eliteklubberne