Generalforsamling

Sports Team Slagelse afholder sin årlige generalforsamling inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indvarsles i dagspressen 2 uger forinden afholdelsen.

Organisationens bestyrelse består af:

Adgang til generalforsamlingen har alle erhvervssponsorer og organisationens medlemmer, som ikke er i restance. På generalforsamlingen fremlægges bestyrelsens beretning for det forløbne år samt bestyrelsens fremtidsplaner. Endvidere fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse.

Da de fleste medlemmer af bestyrelsen er udpeget af henholdsvis Byråd, Slagelse Erhvervsråd og SIR (Slagelse Idræts Råd) er det alene det medlem som er indstillet af henholdsvis udannelsesinstitutionerne og medlemsklubberne, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Alle medlemmer af bestyrelsen har en funktionstid på 1 år, dog ikke de af Byrådet udpegede medlemmer som sidder i den kommunale valgperiode.