Medlemsklubber

Om vores medlemsklubber

Alle idrætsklubber og foreninger i Slagelse Kommune kan skriftligt anmode om at blive optaget som medlem af Sports Team Slagelse. Ansøgning bedes indsendt til sekretariatet. Et medlemskab koster 1000,- kr. årligt og er løbende indtil det skriftligt opsiges. Et medlemskabs udløser i sig selv ikke sponsorstøtte fra Sports Team Slagelse. Såfremt man ønsker at søge støtte fra Sports Team Slagelse, er det en forudsætning, at man har opnået medlemskab og indbetalt det opkrævede kontingent.