Klubben blev i det tidlige forår 2008 tiværksat. En 6-mands arbejdsgruppe fik udarbejdet et sæt vedtægter og indkaldt til en stiftende generalforsamling, som blev afholdt i fitnessdk’s lokaler på Skovvejen i Slagelse. 37 interesserede mødte frem og et par timer senere var Slagelse MTB en realitet. Bestyrelsen blev etableret og klubbens første – og hidtil eneste – formand blev René Veggerby.

På forhånd var der ikke ambitioner om at klubben skulle være stor og have mange medlemmer. På aftenen meldte ca. 30 personer sig ind, hvilket var meget tilfredsstillende. Det skulle dog vise sig at, i den efterfølgende periode kom flere til, mange flere. Allerede ved årets udgang i 2008 var der mere end 50 medlemmer.

Et vigtigt omdrejningspunkt er Slagelse Trail Center, som blev indviet i 2022.

https://www.slagelsemtb.dk