Støtte på knap 300.000 kr. overrakt hos SK Forsyning

SK Forsyning lagde lokaler til 14. november 2019 for efterårets støtteoverrækkelse. På fotoet ses Slagelse Hockey Klub, som modtog 25.000 kr.

8 lokale idrætsforeninger modtog støtten.

Endnu engang tillykke til de støttede initiativer/idrætsforeninger.

/14. anovember 2019

2020-05-11T16:55:27+02:00