Generalforsamling og støtteoverrækkelse – 19. november 2020

Torsdag, den 19. november 2020 kl. 19.00 afholdes generalforsamling og derefter  støtteoverrækkelse hos SK Forsyning, Nordvej, Slagelse:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

P.b.v.

Jørn C. Nielsen

/15. oktober 2020