Generalforsamling (2021) og støtteoverrækkelse – 23. november 2021

Tirsdag, den 23. november 2021 kl. 19.00 afholdes generalforsamling og derefter  støtteoverrækkelse hos Professionshøjskolen Absalon, Sdr. Stationsvej, 4200 Slagelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

P.b.v.

Jørn C. Nielsen

/22. oktober 2021