Generalforsamling (2020) og støtteoverrækkelse – NY DATO 10. juni 2021

Trsdag, den 10. juni 2021 kl. 19.00 afholdes generalforsamling og derefter  støtteoverrækkelse hos SK Forsyning, Nordvej, Slagelse:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

P.b.v.

Jørn C. Nielsen

/7. maj 2021