Generalforsamling og støtteoverrækkelse – NY DATO 18. maj 2021

Trsdag, den 18. maj 2021 kl. 19.00 afholdes generalforsamling og derefter  støtteoverrækkelse hos SK Forsyning, Nordvej, Slagelse:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

P.b.v.

Jørn C. Nielsen

/8. april 2021