Generalforsamling og støtteoverrækkelse – NY DATO 22. april 2021

Torsdag, den 22. april 2021 kl. 19.00 afholdes generalforsamling og derefter  støtteoverrækkelse hos SK Forsyning, Nordvej, Slagelse:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

P.b.v.

Jørn C. Nielsen

/20. januar 2021