Generalforsamling (2023) og støtteoverrækkelse – 14. november 2023

Tirsdag, den 14. november 2023 kl. 19.00 afholdes generalforsamling og derefter støtteoverrækkelse hos       SK Forsyning (Envafors), Nordvej, 4200 Slagelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

P.b.v.

Jørn C. Nielsen

/13. oktober 2023